1st
Taito
Shishikura
JPN
3.50 + 2.67

6.17

WIN BY : 6.17

2nd
Takeru
Hanai
JPN
-- + --

0.00

NEEDS : 6.17

3rd
Kentaro
Shichi
JPN
-- + --

0.00

NEEDS : 6.17

4th
Yoshiki
Takeyama
JPN
-- + --

0.00

NEEDS : 6.17

5th
Yugo
Iida
JPN
-- + --

0.00

NEEDS : 6.17